Wie zijn wij

EWM3 pensioeninzicht heeft veel kennis en ervaring in de juridische, fiscale, rekenkundige en sociaal-emotionele aspecten behorend bij het met pensioen gaan.

EWM3 Pensioeninzicht Principe

Tijdens onze driedaagse cursus pensioeninzicht behandelen wij alle onderwerpen volgens ons EWM3 pensioeninzicht principe. Een principe waarbij wij u laten kijken vanuit diverse invalshoeken. U kijkt allemaal naar hetzelfde en iedereen ziet iets anders. Echter, iedereen heeft gelijk. Daar komt u achter door uzelf te verplaatsen in de positie van de ander.

Wij dagen elkaar uit om met de kracht van elkaars inzicht allen sterker te worden. En komen tot een keuze vanuit een invalshoek waarbij u zich het prettigst voelt. Dit is de basis van uw handelen bij ons. Hiermee ontstaat respect en het zich comfortabel voelen bij elkaar ondanks verschillende inzichten. Wij gaan verder dan alléén informatie verschaffen. Wij streven naar een onderling vriendschappelijke verhouding tijdens de training en later op de terugkomdag.

Pensioen in zicht? Bereid u voor met een PIZ cursus: